Sợi creora® Power Fit

creora® Power Fit là sợi có tính đàn hồi và chịu được nhiệt độ cao, giúp giữ được độ đàn hồi của vải sau khi định hình ở nhiệt độ cao hoặc sau khi nhuộm lại vải. Sợi giúp vải có được màu sắc đẹp hơn và có độ bền màu cao khi nhuộm với thuốc nhuộm phân tán. Những đặc tính này vẫn giữ nguyên trên sợi có kích cỡ nhỏ.
Giá trị mang lại
• Chống nhiệt, độ đàn hồi cao
• Độ bền màu nổi trội khi nhuộm với thuốc nhuộm phân tán ở nhiệt độ cao.
• Vẫn giữ được chất lượng cao kể cả khi nhuộm lại.
• Chống chất Clo
Ứng dụng
Độ bền màu sau giặt xuất sắc

Nhờ khả năng kháng nhiệt cao, creora® Power Fit giúp vải đạt được cấp độ bền màu xuất sắc khi nhuộm với thuốc nhuộm phân tác ở nhiệt độ cao.

Dye 125°C 135°C
Wool Acryl PET Nylon Cotton diacetate Wool Acryl PET Nylon Cotton diacetate
Blue(E) sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample
Blue(SE) sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample
Red(S) sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample sample
• Dệt kim tròn (PET 75D+ Power Fit 20D)
• Thuốc nhuộm (loại E, SE, S)
• Dung tỉ: 1/1
• Phương pháp thử nghiệm: ISO 105 C06/ C2S (ở 60 ºC)