Tiếp nhận phản ánh

Chỉ một lời quý giá, chúng ta sẽ trở thành một doanh nghiệp trung thực và đáng tin cậy.

Công ty Hyosung tuân thủ pháp luật và các quy định thông qua việc vận hành các kênh thông tin không chỉ cho nhân viên mà còn cho các bên liên quan như công ty khách hàng, công ty đối tác, cộng đồng địa phương, v.v., nhằm loại bỏ hành vi vi phạm, gian lận của nhân viên và các bên liên quan và cố gắng thiết lập một trật tự giao dịch hợp lý.
Vì vậy, trong trường hợp có bất kỳ thông tin nào về các hành vi sai phạm liên quan đến vi phạm quy định của nhân viên công ty, các hành vi bị cấm, vi phạm pháp luật, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Bao gồm:
1) Vi phạm các quy định và chuẩn mực.
2) Các hành vi tham nhũng như yêu cầu hoặc nhận tiền/lợi ích.
3) Vi phạm quy tắc thương mại công bằng và các khiếu nại liên quan đến kinh doanh.
4) Quấy rối nơi công sở.
5) Thiếu minh bạch khi lựa chọn nhà cung cấp.
6) Tài sản công ty không được sử dụng hợp pháp và hợp lý.
7) Chỉnh sửa, tẩy xóa chứng từ hoặc báo cáo không đúng sự thật.
8) Vi phạm quy định bảo mật thông tin.
9) Các vấn đề phạm pháp và không công bằng khác.
Nguyên tắc bảo vệ người cung cấp thông tin:

1) Công ty sẽ bảo vệ và hỗ trợ người cung cấp thông tin dựa trên những quy định và luật pháp hiện hành.
2) Nhằm thúc đẩy hoạt động tố giác, người cung cấp thông tin sẽ được bảo vệ các thông tin cá nhân, không bị đối xử bất lợi, miễn giảm truy cứu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm.
3) Phòng ban tiếp nhận thông tin không tiết lộ bất kì thông tin nào khi chưa được sự đồng ý của người cung cấp thông tin và bảo vệ triệt để thông tin người tố giác cũng như các bên liên quan.
4) Công ty sẽ thực hiện bảo vệ tất cả những người tham gia hoặc hợp tác trong quá trình điều tra (như cung cấp lời khai, bằng chứng, dữ liệu …).
5) Trong trường hợp người tố giác, người tham gia hoặc hợp tác điều tra phải đối mặt với bất lợi do quá trình tố giác, điều tra, họ có thể yêu cầu hỗ trợ và bảo vệ. Sau đó Công ty sẽ tiến hành các hành động cần thiết để giảm thiểu các bất lợi đó.
6) Trong trường hợp tự nguyện cung cấp thông tin, người tố giác có thể được giảm nhẹ hình phạt dù đã vi phạm.
7) Khi xử lý dữ liệu cá nhân, phòng ban tiếp nhận tố giác sẽ áp dụng nguyên tắc tối thiểu hóa thông tin tức là chỉ xử lý thông tin cá nhân phù hợp, có liên quan và cần thiết để sử dụng trong trường hợp này.
8) Thông tin cá nhân được bảo vệ kỹ lưỡng cho đến khi nó bị xử lý theo quy định của Công ty và/hoặc bị tiêu hủy không thể phục hồi theo luật và quy định có liên quan.

Các hình thức tiếp nhận thông tin:
- Email: transparency@hyosung.com
- Hotline:+84 0828-946-056
Xin cảm ơn!