Chính sách Nhân Quyền

Chính sách Nhân quyền của Hyosung

Tất cả các bên liên quan có quan hệ lợi ích lẫn nhau, bao gồm nhân viên, khách hàng và cộng đồng địa phương của Hyosung đều có quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm và hạnh phúc của một con người. Thông qua hệ thống giá trị “Hyosung Way” với nhiệm vụ “Dẫn dắt một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại bằng kĩ thuật và khả năng kinh doanh số một” của mình, Hyosung cam kết cùng đồng hành phát triển với tất cả các bên liên quan.
Hyosung ủng hộ các tiêu chuẩn lao động được trình bày bởi ILO, Hướng dẫn của OECD về Doanh nghiệp đa quốc gia (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), 10 nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu UNGC cũng như Tuyên ngôn Nhân quyền được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Hyosung cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn Nhân quyền lao động và điều kiện làm việc không chỉ ở nơi đặt trụ sợ chính là Hàn Quốc mà còn ở tất cả các quốc gia, lãnh thổ nơi tập đoàn hoạt động. Cam kết này áp dụng bình đẳng cho tất cả các bên liên quan, không chỉ bao gồm nhân viên của Hyosung, mà còn cả khách hàng, cộng đồng địa phương và nhân viên các công ty đối tác.

Ban hành: ngày 01 tháng 06 năm 2018
Bản sửa đổi: ngày 30 tháng 8 năm 2019
Các nguyên tắc Nhân quyền của Hyosung

Nghiêm cấm phân biệt đối xử
Tất cả các bên liên quan xứng đáng được hưởng tự do và các quyền trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà không bị phân biệt đối xử vô lý với lí do chủng tộc, quốc gia, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, dân tộc, khuyết tật, quan điểm chính trị, tầng lớp xã hội, học vấn, hoặc tuổi tác.

Cung cấp cơ hội và phần thưởng công bằng
Trong điều kiện làm việc công bằng, lương thưởng công bằng sẽ được trả dựa trên kết quả và năng lực của cá nhân, mang lại cho nhân viên các cơ hội phát triển bản thân.

Tự do hiệp hội và đoàn thể
Nhân viên có quyền tự do hoạt động đoàn thể, hội nhóm mà không bị uy hiếp trả thù hoặc đe dọa.

Môi trường làm việc an toàn
Người lao động có quyền được làm việc một cách an toàn và đảm bảo sức khỏe trong môi trường làm việc lành mạnh.

Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân
Không để người khác can thiệp vào đời sống cá nhân như giao tế, nhà ở, gia đình và các thông tin cá nhân của nhân viên.

Tuân thủ các điều kiện làm việc
Đảm bảo thời gian lao động được quy định bởi chính phủ nước sở tại và tuân thủ các quy định về nghỉ phép có lương thường lệ.

Nghiêm cấm cưỡng bức lao động và lao động trẻ em
Tuân thủ độ tuổi lao động tối thiểu do quốc gia sở tại quy định. Không ràng buộc về thể chất và tinh thần của nhân viên cũng như bắt ép làm việc trái với tự do mong muốn của bản thân, chẳng hạn như nô lệ lao động, buôn người.

Theo đuổi phương châm thương mại công bằng
Hyosung không lạm dụng vị thế vượt trội của mình bằng cách luôn công nhận và đặt công ty đối tác vào vị trí hợp tác bình đẳng, đồng thời nỗ lực đóng góp vào việc mở rộng nhân quyền của các công ty đối tác.

Cam kết xây dựng phát triển cộng đồng
Hyosung nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của cộng đồng địa phương và tiến hành đầu tư tích cực cho sự phát triển của xã hội địa phương.

Minh bạch thông tin
Cung cấp thông tin cần thiết cho cổ đông và nhà đầu tư một cách kịp thời, đồng thời duy trì tính chính xác dữ liệu kế toán để đảm bảo tính minh bạch.

Bảo vệ thông tin khách hàng
Nhận thức thông tin khách hàng là tài sản rất có giá trị, chỉ yêu cầu lượng thông tin tối thiểu và đảm bảo thực hiện các biện pháp cơ học và kĩ thuật để bảo vệ nguồn thông tin này.

Nguyên tắc Nhân quyền của Hyosung
Ban hành: ngày 01 tháng 06 năm 2018
Bản sửa đổi: ngày 30 tháng 8 năm 2019