Thông Báo Pháp Lý

Những giới hạn pháp lý liên quan đến việc sử dụng trang web.
Hyosung Việt NamThông Báo Pháp Lý

Định Nghĩa Thông Báo Pháp Lý
Thông báo pháp lý trên trang web của Tập đoàn Hyosung. (Sau đây gọi là 'Hyosung'), là website dành cho những người dùng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Hyosung Corporation website. Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ khác nhau của website Tập đoàn Hyosung sau khi đăng ký làm thành viên của trang web, tham khảo thỏa thuận dịch vụ cá nhân áp dụng cho bạn. Ngay cả khi bạn là khách truy cập không đăng ký làm thành viên trên website của Tập đoàn Hyosung, bạn có thể truy cập một phần thông tin và các dịch vụ có sẵn trên Hyosung.
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác về thông tin và dịch vụ được cung cấp bởi trang web này thuộc về Tập đoàn Hyosung. Người sử dụng không được tạo bản sao, sao chép, truyền tải, xuất bản, phân phối và / hoặc phát tán thông tin và dịch vụ được cung cấp bởi trang web này hoặc được bên thứ ba sử dụng mà không có sự chấp thuận trước của Tập đoàn Hyosung.
Cấm Đối Với Người Dùng

Người dùng không được phát tán tai họa, vu khống, tục tĩu, thông tin vô căn cứ, virut…vv thông qua trang web của Tập đoàn Hyosung. Các bài đăng hoặc liên kết chứa thông tin như vậy sẽ được sửa đổi hoặc xóa, và các thành viên của người sử dụng đó có thể bị hủy bỏ. Người sử dụng không được truyền tải một lượng lớn thông tin hoặc liên tục gửi thông tin tương tự hoặc tương tự để làm gián đoạn hoạt động dịch vụ đáng tin cậy hoặc ngăn người dùng khác sử dụng các dịch vụ bằng cách gửi quảng cáo cho người dùng khác theo ý muốn của họ hoặc đăng lên bảng thông tin. Ngoài ra, người dùng phải tuân thủ các yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy tắc về thông tin và dịch vụ, để không can thiệp vào hoạt động kinh doanh hoặc dịch vụ.
Nghĩa Vụ Pháp Lý

Trang web của Tập đoàn Hyosung sẽ không có trách nhiệm pháp lý để can thiệp vào tranh chấp giữa người sử dụng hoặc giữa người sử dụng và bên thứ ba liên quan đến thông tin và dịch vụ được cung cấp trong trang web này và Tập đoàn Hyosung không thể chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì.