Lịch Sử Phát Triển

Tìm Hiểu về sự phát triển của Hyosung Việt Nam
Hyosung Việt NamHomeGiới ThiệuLịch Sử Phát Triển

2016

Xây dựng nhà máy Nylon - Năng suất : 20,000 tấn / năm
- Diện tích : 21,000 m2
- Số lượng người lao động : 180 (~2021.09)

Xây dựng nhà máy Tire Cord Đồng Nai - Năng suất : 29,579 tấn / năm
- Diện tích : 146,400 m2
- Số lượng người lao động : 661 (~2021.09)

Xây dựng nhà máy PTMG - Năng suất : 80,000 tấn / năm
- Diện tích : 42,000 m2
- Số lượng người lao động : 88 (~2021.09)

2015

Xây dựng nhà máy Motor - Năng suất : 72,000 đơn vị / năm
- Diện tích : 9,940 m2
- Số lượng người lao động : 219 (~2021.09)

Xây dựng nhà máy Spandex Đồng Nai - Năng suất : 20,866 tấn / năm
- Diện tích : 82,146 m2
- Số lượng người lao động : 446 (~2021.09)

Thành lập công ty Hyosung Dong Nai - Tên công ty : Hyosung Dong Nai Co., Ltd.
- Ngày thành lập : 2015.04.10 (được cấp bởi BQL các KCN tỉnh Đồng Nai)
- Tổng diện tích : Tổng diện tích 574,565 m2
- Capital : Tổng vốn đầu tư 660$ triệu (~ 2019)
- Sản phẩm : Tire cord, Spandex, Technical Yarn, Motor, Nylon fiber, PTMG, Steel cord, Bead wire


Mở rộng nhà máy Steel Cord (Bead Wire and Saw Wire) - Hyosung Việt Nam đã mở rộng sản xuất nhà máy Steel cord, Bead wire và Saw wire lên 16.950 tấn / tháng cho đến tháng 8 năm 2016.

2014

Mở rộng nhà máy Spandex Việt Nam - Hyosung Việt Nam đã mở rộng nhà máy sản xuất Spandex của mình lên 5.850 tấn / tháng vào tháng 9 năm 2005 kể từ khi bắt đầu mở rộng 1.350 tấn / tháng vào tháng 7 năm 2008.

2012

Xây dựng nhà máy Technical Yarn - Năng suất : 10,000 tấn / năm
- Diện tích : 82,146 m2
- Số lượng người lao động : 256 (~2021.09)

2010

Xây dựng nhà máy Steel Cord - Năng suất : 203,400 tấn / năm
- Diện tích : 258,934 m2
- Số lượng người lao động : 2,502 (~2021.09)

2008

Xây dựng nhà máy Spandex Việt Nam - Năng suất : 56,653 tấn / năm
- Diện tích : 82,146 m2
- Số lượng người lao động : 766 (~2021.09)

2007

Xây dựng nhà máy Tire Cord Việt Nam - Năng suất : 108,636,000 tấn / năm
- Diện tích : 371,000 m2
- Số lượng người lao động : 1,389 (~2021.09)

Thành lập công ty Hyosung Vietnam - Tên công ty : Hyosung Vietnam Co., Ltd.
- Ngày thành lập : 2007.05.22 (được cấp bởi BQL các KCN tỉnh Đồng Nai)
- Diện tích đất : Tổng diện tích 640,475 m2
- Vốn đầu tư : Tổng 1,068$ triệu (tới 2016)
- Sản phẩm : Tire cord, Spandex, Steel cord