Hoạt Động Công Đoàn

Tìm hiểu về những hoạt động Công Đoàn của công ty Hyosung Việt Nam.
Tổ chức Công Đoàn Cơ Sở công ty TNHH Hyosung Việt Nam được thành lập vào năm 2012
 
I. Mục tiêu hoạt động Công Đoàn:
Xây dựng đội ngũ công nhân lao động vững mạnh, BCH.CĐCS đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền ,lợi ích hợp pháp chính đáng của tập thể anh chị em công đoàn viên; xây dựng mối quan hệ hài hòa,ồn định,phát triển;đẩy mạnh các phong trào CNV.
 
II. Những nhiệm vụ chủ yếu của Công Đoàn:
1. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng công nhân viện.
- Thường xuyên theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.
- Phối hợp BGD công ty giải quyết mọi thắc mắc khiếu nại của CNLĐ về quyền ,lợi ích chính đáng.
- Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để giải quyết yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người lao động để đảm bảo không xảy ra tình trạng đình công tranh chấp lao động tập thể.
- Tăng cường các hoạt động thăm viếng ,trợ giúp chăm lo thiết thực đến đời sống tinh thần của người lao động.
- Tranh thủ sự hỗ trợ và tạo điều kiện của BGD công ty để tổ chức các hình thức chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ như : Văn nghệ ,thể thao ,và các phong trào khác …,tạo không khí vui tươi phấn khởi trong CNLĐ ,phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ BCH.CĐCS ,đáp ứng nguyện vọng chính đáng cuả NLĐ.

2. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
- Đẩy mạnh công tác vận động, phát triển đoàn viên mới đạt tỷ lệ 90% trở lên ĐVCĐ/CNLĐ.
- Thường xuyên kiện toàn bộ máy của CĐCS từ các công đoàn bộ phận .

Du lịch biển Long Hải 2015

Khen thưởng Đoàn viên xuất sắc

Tham gia hội diện văn nghệ Công Đoàn huyện

Tham gia hội thao Công Đoàn Huyện

Trao giải thể thao nự CNV


Kết nối đoàn viên

Kết nối đoàn viên

Kết nối đoàn viên

Kết nối đoàn viên

Đại hội TDTT chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Thi chạy marathon nữ

Thi nhảy bao bố

Thi kéo co

Thi đấu bóng chuyền