Chính Sách

Tìm hiểu chính sách của Hyosung Việt Nam.
1. Chính sách lương
Chính sách lương, thưởng mang tính khuyến khích, cạnh tranh cao.
Phương pháp đánh giá công bằng.

2. Chính sách phúc lợi.
Chăm sóc sức khỏe hằng năm, du lịch, hội thảo.
Có xe buýt đưa đón CNV.
Có nhà ở cho nhân viên.
Quà, Phụ cấp hiếu hỷ cho CB.CNV, Đoàn viên. ..