Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu chi tiết về mô tả công việc.
1. Mô tả công việc chuyên ngành Kỹ thuật
 • Quản lý sản xuất
 • Chuyên viên kỹ thuật
 • QA & QC
 • Production planner
 • Bảo trì
2. Mô tả công việc chuyên ngành kinh tế – văn phòng
 • Nhân viên kinh doanh/ XNK
 • Nhân viên kế hoạch - dự án
 • Nhân viên kế toán – tài chính
 • Nhân sự - Tổng vụ
3. Ngoại ngữ
 • Thông dịch tiếng hàn
 • Chuyên viên kỹ thuật biết tiếng Hàn
 • Hoa ngữ/ Anh ngữ
4. Biên – Phiên dịch tiếng Hàn
 • Thông dịch các cuộc họp, gặp gỡ khách hàng, workshop hoặc các buổi họp liên quan
 • Biên, phiên dịch các tài liệu công việc, tài liệu liên quan từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngượclại
 • Thực hiện các công việc phát sinh được giao.
 • Thực hiệc các công việc hành chính – văn phòng liên quan.
5. Quản lý sản xuất
 • Theo dõi và đảm bảo hoạt động sản xuất của bộ phận mình phụ trách
 • Quản lý công nhân và đảm bảo nhân lực trong line sản xuất
 • Đảm bảo các quá trình sản xuất của bộ phận đáp ứng các chỉ tiêu của bộ phận và nhà máy(sản lượng, chất lượng, các chỉ số liên quan,…)
 • Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất
 • Báo cáo công việcProduction Supervisor
 • TPM/ 5S/ ISO,.,..
 • Các công việc liên quan sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.