Sợi creora® LUMINOUS

creora® LUMINOUS là sợi spandex phản quang dưới ánh đèn tia cực tím nên có thể giúp nhà sản xuất phát hiện lỗi sau khi bọc sợi, làm giảm nguy cơ sản phẩm lỗi.
Giá trị mang lại
• Dễ kiểm tra lỗi đứt sợi hay lỗi lệch tâm của sợi spandex trong sợi CSY.
Ứng dụng
Kiểm tra bằng đèn tia cực tím
fluorescence_img1