Tin Tức

Tìm hiểu về những đóng góp của cộng đồng Hyosung Việt Nam
08/02/2017
1

Cảm tưởng mùa xuân

Hyosung, một trong những doanh nghiệp luôn quan tâm đến đời sống và sức khỏe của nhân viên cũng như cộng động đã đầu tư vào thị trường Việt Nam […]
11/04/2016
nhom-nu-cuoi-vien-xu-1

Nhóm Nụ Cười Viễn Xứ, trao tặng hy vọng

Công ty Hyosung mang lại sự ấm áp cho Việt Nam với chương trình tình nguyện nụ cười viễn xứ đã điều trị cho em Trần Đức Tài, một người […]