Quản Lý Đạo Đức

Hyosung Việt Nam sẽ chiếm trọn niềm tin của bạn bằng quá trình kinh doanh trung thực.
Quy tắc ứng xử – Với một quá trình kinh doanh trung thực, Hyosung đã chiếm trọn được niềm tin của khách hàng. Để đảm bảo các hoạt động kinh doanh một cách minh bạch, Hyosung đã đề ra “Quy tắc ứng xử”, để hướng dẫn cho nhân viên và các giám đốc điều hành đưa ra các quyết định một cách trung thực và đạo đức. Hyosung sẽ tiếp tục hoàn thành tất cả vai trò xã hội và trách nhiệm của mình như là một công dân toàn cầu bằng cách thiết lập một nền văn hóa công ty lành mạnh.
Ⅰ. Tuân thủ quy định và luật pháp

" Tuân thủ một cách triệt để luật pháp và các quy định công ty."
1. Tôn trọng các chính sách của quốc gia và tuân thủ tất cả các luật và quy định đạo đức xã hội.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc, quy định, chính sách quản lý của công ty đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng tôi.
3. Thường xuyên tạo ra công ăn việc làm cho người lao động bằng cách tạo ra lợi nhuận kinh doanh một cách trung thực, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cơ bản của mình với tư cách là một công dân của xã hội.
Ⅱ. Tôn trọng khách hàng

"Một doanh nghiệp tồn tại là để mang đến sự hài lòng cho khách hàng."
1. Đạt được lòng tin của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
2. Chúng tôi đưa ra những dịch vụ và chất lượng hàng đầu để mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
3. Chúng tôi cố gắng thiết lập các hoạt động kinh doanh một cách công bằng và minh bạch đối với các khách hàng của mình, và phát triển quan hệ đối tác lành mạnh.
Ⅲ. Kinh doanh theo định hướng cổ đông

"Cổ đông là chủ sở hữu của doanh nghiệp, và phải chiếm trọn niềm tin của họ."
1. Cải thiện hiệu suất kinh doanh thông qua việc không ngừng tạo ra giá trị sẽ làm tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.
2. Kinh doanh một cách minh bạch, hợp lý để tạo sự tin tưởng cho cổ đông các nhà đầu tư.
3. Chúng tôi tôn trọng quyền của các cổ đông và nhà đầu tư, cung cấp cho họ đầy đủ thông tin cần thiết vào đúng thời điểm.
Ⅳ. Tôn trọng nhân viên và đồng nghiệp

"Mỗi nhân viên là tài sản quan trọng nhất của công ty."
1. Chúng tôi tôn trọng tính cách của mỗi nhân viên và tạo nên một văn hóa công ty phù hợp dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
2. Tạo nên một môi trường làm việc thoải mái mà mỗi cá nhân có thể tự do sáng tạo, và tận hưởng công việc của mình.
3. Không có sự phân biệt về nền tảng học vấn, nơi sinh, giới tính, tuổi, hay tôn giáo.
Ⅴ. Hoạt động xã hội

"Một doanh nghiệp chính là một phần của xã hội, và để phát triển thì hòa hợp với xã hội đó là điều kiện tiên quyết"
1. Chúng tôi hoàn thành đầy trách nhiệm và nghĩa vụ như là một công dân của xã hội, cũng như phấn đấu cho sự phát triển và thịnh vượng chung thông qua các hoạt động xã hội.
2. Chúng tôi hướng tới xây dựng một doanh nghiệp thân thiện với môi trường và trở thành một doanh nghiệp được tôn trọng trong cộng đồng.